Golgota – urbex obřího zpracovatelského závodu na těžbu měděných rud

Letošní Velikonoce jsme strávili v rumunském Banátu, hlavně v českých vesnicích. Nicméně, blízko po překročení srbsko-rumunské hranice za městem  Nová Moldava (Moldova Nouă) jsme už od Dunaje zahlédli zbytky monstrózní stavby (staveb) na kopci. Neměli jsme tušení, co by to mohlo být. Ale to bychom nebyli my, abychom se další den nevydali na průzkum. Continue reading “Golgota – urbex obřího zpracovatelského závodu na těžbu měděných rud”